ABF1941 – Svar på tilbud

  Navn (Skal udfyldes)

  Ventelistenummer (Skal udfyldes)

  Lejemålsnummer (Skal udfyldes)

  Ledig pr.: (Skal udfyldes)

  Telefonnummer (Skal udfyldes)

  E-mail-adresse (Skal udfyldes)

  SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
  Jeg ønsker den ledige bolig, jeg har fået tilbudt

  SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
  Jeg ønsker stadig at være aktiv

  SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
  Jeg ønsker at stå i bero

  Jeg ønsker min ægtefælle/samlever som medunderskriver - angiv navn og CPR-nr.:

  Ovenstående gives på tro og love (Angiv underskrift):

  Sådan gør du!

  Svar på tilbud formular:

  • Udfyld dit navn
  • Udfyld dit venteliste nr.
  • Udfyld Lejemålsnr.
  • Ledig pr.
  • Sæt kryds i JA eller NEJ
  • Angiv kontakt-email
  • Angiv evt. medunderskriver