ABF1941 – Svar på tilbud

Navn (Skal udfyldes)

Ventelistenummer (Skal udfyldes)

Lejemålsnummer (Skal udfyldes)

Ledig pr.: (Skal udfyldes)

Telefonnummer (Skal udfyldes)

E-mail-adresse (Skal udfyldes)

SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
Jeg ønsker den ledige bolig, jeg har fået tilbudt

SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
Jeg ønsker stadig at være aktiv

SÆT KRYDS:(Skal udfyldes)
Jeg ønsker at stå i bero

Jeg ønsker min ægtefælle/samlever som medunderskriver - angiv navn og CPR-nr.:


Ovenstående gives på tro og love (Angiv underskrift):


Sådan gør du!

Svar på tilbud formular:

  • Udfyld dit navn
  • Udfyld dit venteliste nr.
  • Udfyld Lejemålsnr.
  • Ledig pr.
  • Sæt kryds i JA eller NEJ
  • Angiv kontakt-email
  • Angiv evt. medunderskriver