Generalforsamling 2020

Se indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. august 2020 under ABF1941/dokumenter

Afdelingsmøder 2020

Aflysning af afdelingsmøder i 2020

På baggrund af de seneste udmeldinger om forsamlingsforbud ser organisationsbestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse samtlige ordinære afdelingsmøder i 2020, da det ikke er muligt at overholde afstandskrav m.v. i de lokaler, der er til rådighed til afdelingsmøder.

Dette betyder, at afdelingerne ikke kan godkende budgetter for 2021. I stedet henholder andelsboligforeningen sig til udmeldingen fra boligministeriet om, at budgettet for 2021 højest må indebære en huslejestigning på 2 %. Huslejevarslinger vil som sædvanligt komme ud senest tre måneder før årsskiftet.

Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen

Andelsboligforeningen af 1941 er en almen boligorganisation med mange års erfaring i at give vores lejere et trygt og godt hjem.

Beboer i ABF1941

Andelsboligforeningen af 1941 er en selvadministrerende boligorganisation, der samarbejder med Domea.dk. Foreningen kunne fejre 75 års jubilæum i 2016.

Vores boliger

Andelsboligforeningen er en almen boligorganisation, der i mere end 70 år har opført og administreret almene boliger i Ringsted kommune. Foreningen har 1.103 boliger fordelt på både ungdoms-, familie- og ældreboliger.

Tilmeld dig ventelisten

Alle kan blive optaget på ventelisten til en almen bolig. Det koster kr. 190 årligt at stå på ventelisten. Benyt dig af vores opnoteringsformular her på siden eller kontakt os for at høre nærmere.

Bataljonen NY afdeling

Bataljonen bliver i alt 86 familieboliger og 6 ungdomsboliger beliggende i et af byens mest attraktive kvarterer.

Familiebolig
brochure 2020

Ungdomsbolig
brochure 2020

Ældrebolig
brochure 2020

Historisk overblik
1941 – 2016