Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted

Andelsboligforeningen af 1941 er en selvadministrerende boligorganisation, der samarbejder med Domea.dk på udvalgte områder.
Andelsboligforeningen af 1941 administrerer 1.291 boliger i Ringsted kommune fordelt på ungdoms-, familie-,
ældre-, pleje- og seniorboliger.

Opskrivning til foreningens boliger sker via Ansøgerweb her på siden.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger formand og fire bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer er beboervalgte.

Andelsboligforening har mange års erfaring i at give vores lejere et trygt og godt hjem.

Andelsboligforeningen er en almen boligorganisation, der opfører og administrerer almene boliger i Ringsted kommune. Foreningen har 1.291 boliger fordelt på både ungdoms-, familie- og ældreboliger.