Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted

Foreningen kunne fejre sit 75 års jubilæum i 2016

Andelsboligforeningen af 1941 er en selvadministrerende boligorganisation, der samarbejder med Domea.dk.
Andelsboligforeningen af 1941 administrerer 1.103 boliger i Ringsted kommune fordelt på ungdoms-, familie-,
ældre-, pleje- og seniorboliger.

Foreningen kunne fejre 75 års jubilæum i 2016.

Domea.dk hjælper med bogholderi, fakturabetalinger, huslejeopkrævninger m.m., mens alle opgaver vedrørende
venteliste, udlejning og drift udføres fra administrationskontoret.

Opskrivning til foreningens boliger sker via kontaktformularen under kontakt eller ved personlig eller telefonisk kontakt til administrationskontoret.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger formand og fire bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer er beboervalgte.

Andelsboligforening har mange års erfaring i at give vores lejere et trygt og godt hjem.

Andelsboligforeningen er en almen boligorganisation, der i mere end 70 år har opført og administreret almene boliger i Ringsted kommune. Foreningen har 1.103 boliger fordelt på både ungdoms-, familie- og ældreboliger.