Ældreboliger

Ældreboliger anvises af kommunen

Ældreboliger lejes ud til ældre og personer med handicap. Det er kommunen, der anviser boligerne ud fra en vurdering af ansøgernes behov. Der er ikke en minimumsalder for ældreboliger, det afhænger af en konkret vurdering fra kommunen. Du skal derfor henvende dig til kommunen, hvis du ønsker en ældrebolig.

Ældreboliger