ABF1941 – Almene boliger

Lej en almen bolig

Når du lejer en almen bolig, betaler du kun for det, du får. En almen bolig opføres og udlejes af boligorganisationer uden fortjeneste. Det er din sikkerhed for en rimelig husleje, der fastsættes alene ud fra omkostningerne for drift og vedligeholdelse.

De almene boligorganisationer arbejder efter love og regler, der er vedtaget i Folketinget. Her er det vedtaget, at det er beboerne i de almene boliger, der bestemmer over afdelingen gennem beboerdemokrati.

Som lejer i almen bolig har du rig mulighed for medbestemmelse og desuden ret til at lave omfattende forbedringer i dit hjem gennem henholdsvis beboerdemokrati og råderet.

Du bestemmer
Beboerdemokratiet sikrer, at det er beboerne og deres demokratisk valgte bestyrelse, som sætter dagsordenen i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen husorden med regler for fx indvendig vedligeholdelse og husdyr.

Læs mere om at bo til leje på BLs hjemmeside

I BL’s beboerhåndbog – alt du behøver at vide om din almene bolig: Beboerhåndbogen 2023 (bl.dk) 

Råderetten

Råderetten er din vej til forbedringer i din egen bolig. Her har du mulighed for at flytte en væg, skifte køkkenet ud eller få nyt badeværelse. Og du kan få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Så længe ændringerne tager hensyn til boligens oprindelige karakter og er udført håndværks- og materialemæssigt korrekt, er det dig selv, der bestemmer. Husk dog at læse råderetskataloget og tale med ejendomsmesteren, inden du går i gang.