ABF1941 Boligpolitik

Boliganvisning efter boligpolitiske kriterier

I Ringsted Kommune er der aftale om anvisning af 25 % af de ledige boliger efter boligpolitiske kriterier. Det vil sige, at hvis man opfylder et af nedenstående kriterier, der er fastsat af Ringsted Kommune, kan man få en fordel på ventelisten. Det er en betingelse, at man også er skrevet op i boligforeningen.

  • Personer/familier, der har et ikke tidsbegrænset fuldtidsjob (minimum 30 timer/uge) i en virksomhed beliggende i Ringsted Kommune, og som ønsker at flytte til Ringsted Kommune.

  • Personer/familier, hvor mindst en i familien er i folkepensionsalderen. Man ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet om et liv som ældre, end den bolig, man har. Dette betyder, at den bolig, man søger, skal være mindre end den nuværende, uden for mange trapper og/eller med adgang til elevator. Man skal have været skrevet op på ventelisten i mindst fem år i forvejen for at kunne benytte dette kriterie.

  • Unge bosat i Ringsted Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse, ønsker at flytte tættere på uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen.

Særlige krav