Projekbeskrivelse

Ringsted Senior Bofællesskab 1996

Introduktion til nye medlemmer

Der er 20 boliger fordelt på 3 størrelser og ét fælleshus.

For at komme på venteliste til denne afdeling skal man være skrevet op i ABF1941 og herudover indstilles via afdelingsbestyrelsen. Man skal opfylde følgende for at komme på ventelisten:

  • man skal være over 50 år og ikke have hjemmeboende børn
  • man skal være under 67 år
  • når man fylder 75 år bliver man slettet af listen (gælder den ældste i et par)

I denne afdeling holdes der forskellige aktiviteter, som man gerne ser, så mange som muligt deltager i for at styrke fællesskabet i afdelingen, men det er op til den enkelte, om man ønsker at deltage.  Til aktiviteter og møder kan man blive bedt om at hjælpe med f.eks. borddækning, afrydning eller andet.
I afdelingen forsøger man også at hjælpe hinanden i dagligdagen f.eks. ved sygdom eller ved ferie. Det er ikke meningen. at man skal overtage hjemmeplejens opgaver, men man holder øje med hinanden ved behov.

Det er besluttet, at man ikke må have hund eller kat i bofællesskabet!

A-bolig 68,9 m2

B-bolig 77,7 m2

C-bolig 81,9 m2

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

  • Evy Sørensen
  • Johnna Jørgensen
  • Else Nielsen

  • Anita Lindbeg

  • Ruth Skov

Fordeling af lejemål

Boligtyper Antal Størrelse (m²)
Ældrebolig
2 rums 8 69
3 rums 12 78 – 82
i alt 20

Boligpriser pr. 1/1 2021:

2 rum 69 kvm Leje kr. 7.460 Indskud kr. 26.723
3 rum 78 kvm Leje kr. 8.241 Indskud kr. 30.136
3 rum 82 rum Leje kr. 8.618 Indskud kr. 31.765
 Udover lejen betales aconto varme og vand samt kr. 13 til vedligeholdelse af afdelingens antenneanlæg.

Dokumenter