Ringsted Senior Bofællesskab 1996

Der er 20 boliger fordelt på 3 størrelser samt et fælleshus.

For at komme på venteliste til denne afdeling skal kontakte afdelingsbestyrelsen, der er behjælpelig med videre opnotering. Man skal opfylde følgende for at komme på ventelisten:

  • man skal være over 50 år og ikke have hjemmeboende børn
  • man skal være under 72 år
  • når man fylder 80 år bliver man slettet af listen (gælder den ældste i et par)

Overfor kommunen har seniorbofællesskabet forpligtet sig til at holde en aldersfordeling så ca. en tredjedel af beboerne er under 70 år.

Når man bliver beboer i et seniorbofællesskab, skal man gøre sig klart, at man bør deltage i fællesskabet i en vis udstrækning. Det gælder både for så vidt angår møder som det sociale liv. Der vil være arrangementer ved højtider m.v., hvor bofællesskabet tilstræber, at der afholdes sammenkomster, og at beboerne giver en hjælpende hånd i den anledning.

Bofællesskabet satser på et fællesskab, hvor man hjælper og støtter hinanden i hverdagen.

Der må ikke holdes husdyr i denne afdeling.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

    Dokumenter

    OBS: Dokumenter skal downloades for at kunne udskrives.