Projekbeskrivelse

Ringsted Senior Bofællesskab 1996

Introduktion til nye medlemmer

Der er 20 boliger fordelt på 3 størrelser og ét fælleshus.

Når man melder sig på venteliste, må man gøre sig klart, at bofællesskabet er forpligtende, på den måde at man SKAL deltage i fællesskabet i en vis udstrækning. Både i møder og i det sociale liv, som udfolder sig i hverdagen. Man skal være indstillet på, at yde efter evne og nyde efter behov.

Der vil være arrangementer til jul – påske – pinse osv. Nogle af disse ting bør man deltage i og være med til at lave maden, klare opvasken, rydde op. Bage en kage, lave borddekorationer, dække bord osv.

Ligeså forventes det, at man giver en hjælpende hånd, hvis naboen bliver syg, måske gå på Apoteket, eller købe ind. (det er ikke meningen, at man overtager hjemmehjælpens opgaver).
Vi har overfor kommunen, at ansvar for at tilstræbe en aldersfordeling, så ca. en tredjedel af beboerne er under 70 år.

Der oprettes en venteliste for personer, der ønsker at bo i bofællesskabet. For at blive optaget på ventelisten skal ansøgere henvende sig til bofællesskabets bestyrelse for en drøftelse af de særlige forhold, der adskiller bofællesskabet fra andre boligafdelinger. Hvis begge parter er enige om det, underretter bofællesskabet derefter Andelsboligforeningerne af 1941 om, at de pågældende kan optages på ventelisten.

For at blive optaget på Bofællesskabets venteliste, er aldersgrænserne fra 1. juni 2010, således.
Man skal være fyldt 50 år og ikke have hjemmeboende børn.
Man kan ikke optages på ventelisten efter man er fyldt 67 år.
Når man bliver 75 år, slettes man af ventelisten. (Dette gælder den yngste i et parforhold)

Det er besluttet, at man ikke må have hund eller kat i bofællesskabet!

A-bolig 68,9 m2

B-bolig 77,7 m2

C-bolig 81,9 m2

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

  • Evy Sørensen
  • Johnna Jørgensen
  • Else Nielsen

  • Anita Lindbeg

  • Ruth Skov

Fordeling af lejemål

Boligtyper Antal Størrelse (m²)
Ældrebolig
2 rums 8 69
3 rums 12 78 – 82
i alt 20

Boligpriser pr. 1/1 2021:

2 rum 69 kvm Leje kr. 7.460 Indskud kr. 26.723
3 rum 78 kvm Leje kr. 8.241 Indskud kr. 30.136
3 rum 82 rum Leje kr. 8.618 Indskud kr. 31.765
 Udover lejen betales aconto varme og vand samt kr. 13 til vedligeholdelse af afdelingens antenneanlæg.

Dokumenter