Projekbeskrivelse

Ringsted Senior Bofællesskab 1996

Introduktion til nye medlemmer

Der er 20 boliger fordelt på 3 størrelser og ét fælleshus.

For at komme på venteliste til denne afdeling skal man være skrevet op i ABF1941 og herudover indstilles via afdelingsbestyrelsen. Man skal opfylde følgende for at komme på ventelisten:

  • man skal være over 50 år og ikke have hjemmeboende børn
  • man skal være under 67 år
  • når man fylder 75 år bliver man slettet af listen (gælder den yngste i et par)

Seniorbofællesskabet har forpligtet sig overfor kommunen til at holde en aldersfordeling så ca. en tredjedel af beboerne er under 70 år.

Når man bliver beboer i et seniorbofællesskab, skal man gøre sig klart, at man bør deltage i fællesskabet i en vis udstrækning. Det gælder både for så vidt angår møder som det sociale liv. Der vel være arrangementer ved højtider m.v., hvor bofællesskabet tilstræber at der afholdes sammenkomster, og at beboerne giver en hjælpende hånd i den anledning.

Bofællesskabet satser på et fællesskab, hvor man hjælpe og støtter hinanden i hverdagen.

Det er besluttet, at man ikke må have hund eller kat i bofællesskabet!

A-bolig 68,9 m2

B-bolig 77,7 m2

C-bolig 81,9 m2

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

  • Formand Frank Steffensen

  • Vibeke Christensen

  • Tina Dam

  • Anita Lindberg

  • Peter Johannessen

Fordeling af lejemål

Boligtyper Antal Størrelse (m²)
Ældrebolig
2 rums 8 69
3 rums 12 78 – 82
i alt 20

Boligpriser pr. 1/1 2021:

2 rum 69 kvm Leje kr. 7.460 Indskud kr. 26.723
3 rum 78 kvm Leje kr. 8.241 Indskud kr. 30.136
3 rum 82 rum Leje kr. 8.618 Indskud kr. 31.765
 Udover lejen betales aconto varme og vand samt kr. 13 til vedligeholdelse af afdelingens antenneanlæg.

Dokumenter