Projekbeskrivelse

Ældreboligerne visiteres af Ringsted Kommune. Se mere på kommunens hjemmeside her: KLC Ringsted

Bestyrelsens sammensætning

Fordeling af lejemål

Boligtyper Antal Størrelse (m²)
Plejebolig
1 rums 112 66 – 69
i alt 112

Boligpriser pr. 1/1 2021

1 rum 66 kvm Leje kr. 7.516 Indskud kr. 23.750
1 rum 69 kvm Leje kr. 7.741 Indskud kr. 25.000

Udover lejen betales a/c varme fastsat individuelt efter forbrug tidligere år samt kr. 15 til vedligeholdelse af afdelingens antenneanlæg.

Dokumenter