Project Description

Bestyrelsens sammensætning

Fordeling af lejemål

Boligtyper Antal Størrelse (m²)
Plejebolig
1 rums 112 66 – 69
i alt 112

Boligpriser pr. 1/1 2019

1 rum 66 kvm Leje kr. 7.292 Indskud kr. 23.750
2 rum 68 kvm Leje kr. 7.437 Indskud kr. 24.500
3 rum 69 kvm Leje kr. 7.510 Indskud kr. 25.000

Udover lejen betales a/c varme fastsat individuelt efter forbrug tidligere år samt kr. 8 til vedligeholdelse af afdelingens antenneanlæg.

Dokumenter